Skarbówka uzyska możliwość blokowania prywatnych kont!

Ministerstwo Finansów chce poprawić skuteczność Systemu Teleinformatytcznego Izby Rozliczeniowej, który służy wymianie informacji między systemem bankowym a administracją skarbową.

Na podstawie wyliczeń systemu bankowego wskaźnika ryzyka dla danych podmiotów, fiskus ocenia, czy rachunki w nich założone wykorzystywane są do wyłudzeń skarbowych. Jednym z działań mających poprawić działanie systemu ma być znowelizowanie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw. Jej projekt jest już w uzgodnieniach. Dotarł do niego “Dziennik Gazeta Prawna”.

Zapisano w nim m.in. wydłużenie czasu blokady rachunków – na żądanie szefa KAS w przypadku realizacji podejrzanych transakcji – , zarówno prywatnych, jak firmowych, z obowiązujących obecnie 72 godz. do 96. Pieniądze z nich, przelane zostaną na rachunek wskazany przez Urząd Skarbowy.

“Wstrzymane w ten sposób zostaną wszelkie płatności na rzecz podmiotu, któremu skarbówka zablokowała już rachunek” – pisze “DGP”.

Bez zmian pozostaje zapis mówiący o tym, że jeśli “szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekroczy równowartość 10 tys. euro, to blokada będzie mogła być przedłużona o kolejne trzy miesiące”.

Właściciel zablokowanego konta będzie miał możliwość szybszego korzystania z niego, ale tylko wtedy, kiedy złoży stosowne zabezpieczenie. Urząd Skarbowy, w opisanej wyżej sytuacji, będzie mógł blokować: prywatne rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych. Uzasadnieniem dla tego typu działań jest konieczność zajęcia środków znajdujących się “na rachunkach podmiotów świadczących usługi płatnicze”, którymi posługują się podejrzane firmy. Według opinii ekspertki, cytowanej przez “DGP”:

“Najwyraźniej fiskus chce w ten sposób zablokować działania przedsiębiorców przelewających pieniądze na prywatne rachunki oraz ich współpracę ze słupami. Można więc zrozumieć intencje ministerstwa, pod warunkiem że nowe przepisy nie będą interpretowane rozszerzająco”.

Obowiązek informowania fiskusa o podejrzeniu wykorzystywania prywatnego rachunku do wyłudzeń skarbowych, będzie spoczywał na bankach i SKOK-ach.

Źródło:dziennik.pl

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i