Ponad 2,3 mld zł z UE na budowę dróg! Zobaczcie plany inwestycji

Pięć umów o dofinansowanie na budowę dróg z Funduszy Europejskich zawarło dziś Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA). Dzięki realizacji inwestycji drogowa mapa Polski wydłuży się o ponad 130 km nowych, szybkich i bezpiecznych dróg. Powstaną również trzy nowe obwodnice.

Budowa A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna, S3 od Miękowa do Brzozowa, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 i obwodnica Kępna w ciągu S11 oraz obwodnica Niemodlina zostaną dofinansowane z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie tych inwestycji łącznie przekracza 2,3 mld zł. W uroczystości podpisania umów o dofinansowanie z UE, która odbyła się online udział wzięli minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

– Dziś podpisujemy 5 kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Najważniejsza z nich to bez wątpienia budowa kolejnego odcinka A1 Częstochowa – Tuszyn. Dzięki realizacji tej inwestycji droga z Gdańska do granicy z Czechami będzie miała parametry autostrady – mówi minister Tadeusz Kościński. Jak dodaje, projekty poprawią płynność i bezpieczeństwo na drogach w całym kraju. – Będą również służyć mieszkańcom i lokalnemu oraz krajowemu biznesowi. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, Polska staje się coraz bardziej spójna i dostępna transportowo – zaznacza Kościński.

Dzięki podpisanym dziś umowom zaangażowanie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 90 proc. wszystkich środków przewidzianych na jego realizację.

Budowa autostrady A1: koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn

Inwestycja domknie budowę autostrady A1 od Gdańska do granicy z Czechami. Budowa autostrady A1 od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna ma kosztować ponad 3,5 mld zł, a dofinansowanie UE wyniesie prawie 1,7 mld zł. Droga o długości ponad 80 km ma być dostępna od 2022 roku.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie kosztowała ponad 281 mln zł, z czego ponad 118 mln zł to dofinansowanie UE. Obwodnica o długości 9,58 km poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze S17. Skróci również czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. Droga ma zostać oddana do ruchu w kwietniu 2021 roku.

Obwodnica Kępna w ciągu S11

Realizacja obwodnicy Kępna będzie kosztowała 183mln zł, z czego 97 mln zł pokryją pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych. Wzrośnie mobilność osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej. Inwestycja o długości 8,14 km ma być dostępna dla kierowców w maju 2021 roku.

Budowa S3: Miękowo- Brzozowo

Koszt realizacji drogi ekspresowej S3 Brzozowo-Miękowo to ponad 436 mln zł z czego ponad 191 mln zł to dofinansowanie UE. Realizacja inwestycji o długości 22,14 km pozwoli na likwidację „wąskich gardeł” i poprawi przepustowość. Droga ma być oddana kierowcom w 2021 roku.

Obwodnica Niemodlina

Realizacja obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej 46 będzie kosztować ponad 299 mln zł, z czego ponad 241 mln zł to dofinansowanie UE. Inwestycja o długości 11,49 km odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i poprawi warunki życia mieszkańców. Inwestycja biegnie nowym śladem po południowo – wschodniej stronie Niemodlina. Inwestycja będzie dostępna w 2021 roku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mmi/

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i