Polska spółka odkryła złoże gazu na Morzu Norweskim

PGNiG Upstream Norway jest spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Według komunikatu wydanego przez PGNiG, spółka odkryła złoże gazu na prospekcie Warka, który zlokalizowany jest w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim.

Zasoby wydobywalne złoża, według wstępnych szacunków, określono wielkością od 8 do 30 mld m3 gazu ziemnego i kondensatu. W komunikacie zacytowano słowa prezesa PGNIG Pawła Majewskiego: “Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia”.

Prezes wyraził też uznanie specjalistom z PGNiG Upstream Norway, podkreślając ich ciężką zespołową pracę, której obecny sukces jest zwieńczeniem. Dane dotyczące zasobów złoża będą weryfikowane w miarę pozyskiwania danych, zebranych z otworu poszukiwawczego i ich analizy. Uzupełnią je informacje na temat wyników z otworów rozpoznawczych. Złoże Warka znajduje się na południowy zachód od złóż Skarv i AErfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, w odległości ok. 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii.

Morze osiąga w tym miejscu głębokość ok. 400 m. Otwór poszukiwawczy, który doprowadził do odkrycia złoża Warka, zakończono wiercić na głębokości 4985 m od poziomu morza. Pierwsze rozpoznanie prospektu Warka, przez PGNiG Upstream Norway, miało miejsce w 2015 r. Dalsze, prowadzone wespół z ConocoPhilips działania, doprowadziły do złożenia wspólnego wniosku koncesyjnego i pozytywnego jego rozpatrzenia na początku 2019 r.

Wiercenie otworu poszukiwawczego rozpoczęto w sierpniu bieżącego roku. “PGNiG Upstream Norway posiada 35% udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65% udziałów” – podano w cytowanym komunikacie PGNiG.

Dodano też informacje na temat innych jeszcze, posiadanych przez spółkę udziałów, m.in. w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Źródło:money.pl

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i