Eskalacja sporu o atom

Komisja Europejska chce sklasyfikować energię atomową, jako zielone źródło energii, napotykając na zdecydowany opór Austrii, informuje Deutsche Welle.

W noc sylwestrową Bruksela wysłała do rządów 27 państw członkowskich UE projekt rozporządzenia w sprawie, tzw. taksonomii. Dokument spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony współrządzącej niemieckich i austriackich Zielonych. Wiedeń grozi nawet pozwem.

Według rozgłośni, rozporządzenie w sprawie taksonomii było oczekiwane z niecierpliwością od wielu miesięcy. Jest to rodzaj klasyfikacji zrównoważonych działań energetycznych. Stanowi również rekomendację dla inwestorów. Ocena gazu i energii jądrowej to jedna z najbardziej drażliwych kwestii, którą Bruksela wielokrotnie odkładała.

– Należy uznać, że sektory gazu kopalnego i energii jądrowej mogą przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki Unii – DW cytuje uzasadnienie zawarte w projekcie Komisji Europejskiej. W szczególności Bruksela proponuje, aby zezwolenia na nowe elektrownie jądrowe przyznawane do 2045 r. uzyskały pozytywną ocenę taksonomiczną.

W związku z tym dokument głosi: – Budowa i bezpieczna eksploatacja nowych elektrowni jądrowych do produkcji energii elektrycznej, w tym z wodoru, powinna być uznana za zrównoważoną i przyjazną dla klimatu. Planowane są kolejne wytyczne dotyczące długoterminowego postępowania z odpadami radioaktywnymi.

Zdaniem KE, w przypadku nowej infrastruktury gazowej, projekty zatwierdzone do 2030 r. również powinny kwalifikować się do zielonej etykiety. Zasady uznania są jednak bardziej rygorystyczne. Nowe zakłady, o których mowa, muszą zastępować stare elektrownie emitujące duże ilości Co2. Konieczne jest także udowodnienie, że planowana produkcja nie mogłaby zostać osiągnięta przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

Na tej podstawie Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji z państwami członkowskimi. Minister środowiska Niemiec Steffi Lemke (Zieloni) w rozmowie z grupą medialną Funke nazwała plany absolutnie błędnymi. Również minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck, reprezentujący tę samą partię, wyraził dezaprobatę dla nowych propozycji Brukseli.

Natomiast Francja usilnie zabiega o to, by energia jądrowa została uznana za zrównoważone źródło. Polska i inne kraje, które chcą poprawić swój bilans klimatyczny za pomocą energii jądrowej, również popierają takie rozwiązanie. Dotychczas tylko mniejszość państw UE, przede wszystkim Niemcy, Austria i Luksemburg wyrażają zdecydowany sprzeciw.

Austriacka minister klimatu, środowiska i energii Leonore Gewessler, oskarżyła Komisję Europejską o próbę sklasyfikowania atomu „pod osłoną nocy”. Polityk Zielonych zleciła już renomowanej kancelarii adwokackiej sporządzenie kompleksowej opinii prawnej na temat energii jądrowej. Jak oświadczyła, Austria nie zawaha się przed podjęciem kroków prawnych przeciwko planowanej rezolucji taksonomicznej.

Deutsche Welle podkreśla brak sprzeciwu Wiednia wobec gazu ziemnego: – Austria jest w dużym stopniu uzależnione od rosyjskiego surowca i chce dalej promować jego wykorzystanie, jako technologii przejściowej na drodze do neutralności klimatycznej – komentuje rozgłośnia.

Proces konsultacji z państwami członkowskimi UE ma potrwać około dwóch tygodni. W połowie stycznia Komisja Europejska przedstawi ostateczny wniosek, który może zostać zawetowany przez Radę Państw Członkowskich.

Aby jednak powstrzymać plany Komisji, potrzebna będzie kwalifikowana większość głosów 20 z 27 państw członkowskich, które reprezentują również 65 proc. mieszkańców UE.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i