Fed oskarżana o nieudolną walkę z inflacją

Wraz ze wzrostem inflacji, spadającym bezrobociem i rosnącymi płacami, ekonomiści ostrzegają, że Rezerwa Federalna zbyt długo zwleka z odwróceniem polityki niskich stóp procentowych. Twierdzą, że dalsze opóźnianie decyzji o ich podniesieniu może narazić gospodarkę na ogromne ryzyko, informuje Associated Press.

Sektor finansowy USA oczekuje, że w najbliższą środę Biały Dom ogłosi wzrost cen konsumpcyjnych o 7,1 proc. rok do roku, co byłoby najwyższym wskaźnikiem od dziesięcioleci. Inflacja stała się najpoważniejszym zagrożeniem dla gospodarki, wywołując rosnące zaniepokojenie rynków finansowych. Jest także obciążeniem politycznym dla Joe Bidena i demokratów w Kongresie.

Tymczasem prezes Fed Jerome Powell broni niskich stóp procentowych, które mają na celu zmniejszenie bezrobocia po pandemicznej recesji, mimo że ubiegłotygodniowy raport o zatrudnieniu w USA wzbudził alarm. Ujawnił gwałtowny spadek bezrobocia, nieoczekiwany wzrost stawki godzinowej i chroniczny niedobór siły roboczej.

Chociaż niższe bezrobocie i wyższe zarobki pracowników mogą również napędzać wzrost cen, raport skłonił wielu ekonomistów do wystosowania apeli o serię podwyżek stóp procentowych, a nie tylko marcową, którą planuje Fed.

Eksperci wskazują, że zbyt długa zwłoka może zmusić Rezerwę Federalną do gwałtownego przyspieszenia podwyżek stóp, co spowolni wzrost gospodarczy, zakłóci rynki finansowe i potencjalnie wywoła recesję.

– Istnieje znaczne ryzyko, że Fed nie nadąża z reakcją na wskaźniki cenowe, dlatego będzie musiała stawić czoła wyzwaniu, jakim jest utrzymanie inflacji w ryzach – powiedział AP Tim Duy, główny ekonomista SGH Macro Advisors (firma konsultująca fundusze kapitałowe).

Wskazał na takie czynniki ostrzegawcze, jak spadek wartości akcji, wzrost rentowności obligacji federalnych, które wymuszą na Fed szybsze działania. Duy oczekuje, że w tym roku Rezerwa podniesie główną stopę procentową, co najmniej czterokrotnie.

Komentując sytuację AP podkreśla, że dotychczasowa polityka Fed reagowała na pandemiczną sytuację kryzysową. Jej wyrazem był skup obligacji i papierów wartościowych w kwocie 8,8 bln dolarów. Z powodu ogromnych nadwyżek Rezerwa zapowiedziała przerwanie akcji w marcu, odmawiając wcześniejszego podniesienia stóp.

Tymczasem w ostatnich tygodniach nastąpił widoczny spadek bezrobocia, który zmusza przedsiębiorstwa do zwiększenia stawek godzinowych pracowników. W IV kwartale 2021 r. płace podniosły się o 6,2 proc. w skali rocznej. Zarobki pracowników restauracji, hoteli i kasyn wzrosły w grudniu o 14,1 proc. rok do roku.

– Fed źle oceniła tempo, w jakim gospodarka wraca do życia – zarzuca Rezerwie Duy.

AP zwraca jednak uwagę, że część ekonomistów broni dotychczasowej polityki Jerome Powella. Zgadzają się z prognozami Rezerwy mówiącymi, że inflacja prawdopodobnie spadnie w tym roku wraz z wygaśnięciem pandemii. Zgodnie z tym poglądem, wzrost popytu na towary i żywność zaniknie, gdy Amerykanie przestawią się z powrotem na wydatki  związane z turystyką, gastronomią i sektorem fitness. Reorientacja pozwoli uspokoić łańcuchy dostaw, obniżając ceny.

Wskazują również, że gotowość Fed do utrzymywania niskich stóp procentowych nawet po ożywieniu gospodarki, wspomaga szybsze tempo wzrostu i zatrudnienia, szczególnie w porównaniu z boleśnie powolnym ożywieniem po recesji w latach 2008-2009.

– Fed jest bliżej sukcesu niż możliwości popełnienia błędu – powiedział AP Skanda Amarnath, dyrektor wykonawczy Employ America. Z kolei Powell wyraża przekonanie, że jeszcze więcej osób wznowi poszukiwanie pracy, gdy we wrześniu zakończy się ogólnokrajowy program wsparcia dla bezrobotnych. Normalne funkcjonowanie wznowią szkoły, umożliwiając powrót na rynek pracy milionom kobiet.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i