Putin ukaże świat rublami

Władimir Putin podpisał dekret o trybie spłaty długów zagranicznym wierzycielom z państw, które dopuściły się „nieprzyjaznych działań” wobec Rosji. Kreml ma opracować listę takich krajów do wtorku. Ponadto zezwolił na spłatę długów zagranicznym wierzycielom w rublach, niezależnie od tego, czy popełnili „nieprzyjazne działania”, informuje gazeta „Kommiersant”.

Dekret dotyczy realizacji każdego zobowiązań płatniczego rosyjskiego podmiotu w wysokości ponad 10 milionów rubli miesięcznie lub jego równowartość w walucie obcej, po kursie banku centralnego.

Dokument określa również tryb wypełniania zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych, w tym niezwiązanych z państwami, które dopuściły się „nieprzyjaznych działań”.

– Zobowiązania wymienione w paragrafie 1 niniejszego dekretu są uznawane za należycie wypełnione, jeżeli są realizowane w rublach w kwocie odpowiadającej wartości zobowiązań w walucie obcej, wobec wierzycieli zagranicznych niewymienionych w paragrafie 1 dekretu – gazeta cytuje fragment dokumentu.

„Kommiersant” wyjaśnia, że paragraf 1 dekretu ustanawia tymczasową procedurę spłaty zobowiązań Rosji, regionów, gmin i rezydentów wobec wierzycieli zagranicznych, którzy są związani z obcym państwem, które popełniło „nieprzyjazne działania”.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i