Rosyjskie firmy z sankcjami w Polsce. Wśród nich Kaspersky i Go Sport

Polska ogłosiła listę rosyjskich firm i biznesmenów objętych sankcjami. Na liście znalazło się 15 biznesmenów i 35 podmiotów gospodarczych z rosyjskim kapitałem.

Jak przekazali szefowie MSWiA o umieszczenie na liście sankcyjnej wnioskowały trzy służby specjalne ABW, CBA i SKW. Są cztery rodzaje sankcji, z czego najdalej idące, to sankcje przewidziane rozporządzeniem unijnym, czyli pełne zamrożenie środków finansowych.

– Ale ustawa daje też ministrowi możliwość zastosowania sankcji cząstkowych, czyli zakazu wykonywania praw akcji czy wypłaty dywidend. Zastosowaliśmy wobec czterech podmiotów, gdzie udział kapitału rosyjskiego jest mniejszościowy, te sankcje – przekazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

W wykazie opublikowanych przez MSWiA wskazano następujące rodzaje sankcji: – zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, – zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, – zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych dwóch pierwszych punktach, – wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 25 podmiotów gospodarczych – jak zaznaczył wiceminister – otrzymało dodatkowo zakaz startowania w zamówieniach publicznych.

Za łamanie sankcji grozi kara 20 mln zł. Te kary ma nakładać Krajowa Administracja Skarbowa. Za łamanie czy próbę obchodzenia sankcji grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych, nawet 3 lata więzienia.

Na liście firm objętych sankcjami jest Go Sport Polska, której nowym właścicielem jest spółka Sportmaster Operations PTE, „której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster”.

Cztery sankcje zostały też nałożone na rosyjski koncern Kaspersky Lab produkujący oprogramowanie antywirusowe. – Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej), objęty sankcjami USA. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Na chwilę obecną ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy – wyliczono w wykazie sankcji.

Źródło: WM / PAP

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i