Nadużycia z bonami na telewizory. Kancelaria Premiera: Organy ścigania zajmą się procederem

Złożono już ponad 112 tys. wniosków o dofinansowanie do zakupu telewizora i dekodera na potrzeby nowego standardu telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC. Nie brakuje jednak nadużyć.

Bony są przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych w trudniej sytuacji materialnej. Dofinansowanie do zakupu odbiorników obsługujących wprowadzany właśnie nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC jest przyznawane na mocy ustawy, która weszła w życie pod koniec marca.

Zgodnie z ustawą „świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (…) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby”. Można otrzymać 250 złotych do zakupu telewizora i 100 złotych do dekodera.

Zespół odpowiadający w kancelarii premiera za cyfryzację poinformował, że jak dotąd złożono ponad 112 tys. wniosków o dofinansowanie, a ponad 71 tys. gospodarstw domowych wykorzystało otrzymane bony.

– Identyfikujemy jednak nadużycia w tym zakresie, co spowodowało, że uruchomione zostały procedury zabezpieczające, a także wszczęcia postępowań karnych, które zostały skierowane do organów ścigania. Oprócz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, równolegle prowadzone są postępowania administracyjne w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – wskazano.

Takim nadużyciem jest chociażby wykorzystanie uzyskanego bonu do kupna drugiego odbiornika – np. telewizora za ponad 13 tys. złotych.

Źródło: WM

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i